Lisää artikkeleita

Julkaisut

Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä

Ulla Vilkman, Talentum 2016
On vaikea sanoa, kumpi on kana ja kumpi muna, mutta teknologioiden kehittyminen… Lue lisää

Moninai­suuden johtaminen – ytimessä johtajan itsetuntemus

Sari Ajanko, Suomen liikekirjat 2016
Kirja pohjautuu teorian ohella kirjoittajan omakohtaisiin kokemuksiin johtajana ja yritysvalmentajana. Kirjan kattoteemana… Lue lisää

Draivi – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa?

Karoliina Jarenko, Frank Martela, Lauri Järvilehto, Talentum 2015
Kirja yhdistää motivaatiotutkimuksen viimeisimmät virtaukset konkreettisiin case-tutkimuksiin suomalaisesta yritysmaailmasta. Työelämän edelläkävijät kertovat,… Lue lisää

Älykäs julkinen johtaminen

Pentti Sydänmaanlakka, Talentum 2015
Kirja kehittää uudenlaista julkisen johtamisen mallia kuntasektorille ja valtion hallintoon. Tavoitteena on… Lue lisää

Johtamisesta

Arto Hiltunen, Talentum 2015
Hyvään johtamiseen kuuluu paitsi ratkaisujen perusteleminen faktoilla ja numeroilla myös herkkyys ymmärtää… Lue lisää

Pieni opas valmentavaan esimiestyöhön

Karoliina Jarenko, Joonas Pesonen, SSTL Puhtausala ry
Opaskirja puhtausalan työtyytyväisyyden ja tuottavuuden kehittämiseen kertoo, mistä val­mentavassa esimiestyössä on kysymys,… Lue lisää
Lisää julkaisuja