kolumni

11.05.2018

Arbetsplatsens byggstenar heter rekrytering och introduktion

Temat för jubileumsårets andra nummer för mina tankar till ordet arbetsgivarvarumärke, dvs det som på engelska kallas employer brand. Där börjar rekryteringsprocessen. Alla arbetsplatser vill ge en positiv bild av sig själv för att locka till sig den bästa kompetensen på marknaden. En god arbetsmiljö, flexibilitet och engagerande utvecklingsarbete är exempel på faktorer som inverkar på en arbets-givares attraktionskraft.

Själva rekryteringen är en process som inte kan göras för omsorgsfullt. För bägge parter är det viktigt att precis rätt person väljs till jobbet. Om antalet sökande är stort blir redan den första gallringen avgörande. Det är lätt hänt att man missar en god sökande om man använder fel kriterier vid gallringen.

Det finns många faktorer som är viktiga i urvalsskedet. Vad slags person och kompetens är vi ute efter till den lediga platsen? Vilken effekt borde personen ha på vår arbetsgemenskap? Man anställer inte nya arbetstagare enbart för stunden utan också med tanke på framtida behov. Vad innebär det i vårt fall?

Vid rekryteringen borde man också fundera över vad slags helhet vi vill göra vår arbetsplats till. Kunde man kanske anställa någon på deltid? Eller någon av utländsk härkomst?

Då en ny arbetstagare kommer till firman inleds den grundliga upplärningsprocessen. Vilka frågor man fokuserar på varierar bland annat beroende på hur farlig arbetsuppgiften är. Inskolningen har en alldeles speciell roll t ex på byggarbetsplatserna, där omständigheterna och arbetslagens sammansättning ständigt förändras.

Genom introduktionen på arbetsplatsen blir den nya arbetstagaren en del av en sammansvetsad gemenskap och upplever sig vara en del av gänget. Det är fråga om en interaktiv process som ger utmärkt möjlighet att dra nytta av den nyanställdas synpunkter och iakttagelser. Upplärningen pågår inte bara under en viss begränsad tid i början av det nya jobbet utan fortsätter i bästa fall under hela karriären.

I anknytning till rekryteringstemat är det också skäl att beakta dem som redan finns i organisationen, möjligheterna till inlärning och utveckling i arbetet, interna jobbyten och förändringar i arbetsbilden. Också dessa frågor behandlas i detta nummer.

Rauno Hanhela

Chefredaktör

rauno.hanhela@ttk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.