kolumni

28.04.2021

Arbetslivets metafärdigheter

Den här gången befattar sig Telma med de metafärdigheter som behövs i arbetslivet. Med detta avses allmänna färdigheter som, oberoende av bransch, behövs. Det kan t ex vara fråga om ny teknologi, självledarskap, lärande, känslor eller kreativitet. Sina metafärdigheter kan man förkovra i arbetet men det kan lika väl ske i samband med hobbyverksamhet. Metafärdigheterna blir allt viktigare, eftersom arbetet förändras. Globalt har nästan varannan arbetstagare haft möjlighet att under det gångna coronaåret testa sina metafärdigheter. Dessutom behövs det i arbetet naturligtvis också professionell kompetens.

På listan över de viktigaste metafärdigheterna som på sikt kommer att behövas i arbetslivet och som nämns i utbildningsstyrelsens rapport ”Osaaminen 2035” (kompetens 2035) finns kundorienterade tjänster, utvecklingskompetens, kunskap om principerna för hållbar utveckling, problemlösningsförmåga, digitala lösningar, kunskap om hur man använder olika plattformar samt förmåga att utvärdera kunskap. En annan viktig metafärdighet är beredskapen att ta till sig ny kunskap. Men för de flesta är nog det svåraste att acceptera att man faktiskt inte behöver gör allt på samma sätt som man alltid gjort.

Att känna till principerna för hållbar utveckling kan i framtiden till och med vara en viktigare metafärdighet än den så ofta framhävda förmågan att lära sig använda nya digitala lösningar. Också Förenta Nationernas 17 mål för en hållbar utveckling styr arbetslivsförmågan i denna riktning. FN:s mål är ständigt också på agendan vid nationella och internationella seminarier.

Telma belyser med exempel på personer i arbetslivet hur viktiga metafärdigheterna i praktiken är. Bland exemplen finns till och med en fotbollstränare och en boskapsskötare som också är aktiv youtuber. Om vi utvecklar vår metakompetens och förstår dess betydelse kommer vi också i framtiden att klara oss på jobbet.

 

Kenneth Johansson

chefredaktör

kenneth.johansson@tsr.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.