kolumni

20.11.2019

Arbete är att möta mänskor

Den som jobbar i ett serviceyrke träffar kunder, den som jobbar inom vården möter patienter och anhöriga, artister möter sin publik och lärarna möter sina elever och deras vårdnadshavare. Dessa situationer förändras. I många yrken har interaktionen blivit allt viktigare. Man vill få personlig service. Enbart närvaro räcker inte längre.

I vissa yrken ingår många stärkande möten med mänskor. Musiker och skådespelare får applåder och har en positiv växelverkan med sin publik. Samtidigt kan ändå kritiken de får vara hård och mycket personlig.

I många yrken, t ex som polis eller socialarbetare, träffar man mänskor under ganska besvärliga omständigheter. Då får man styrka av möjligheten att hjälpa och känslan av att man gör ett viktigt arbete för samhällets bästa. I sådana yrken är en fungerande arbetsgemenskap som kan ge stöd särdeles viktig.

Tyvärr har det i många yrken blivit allt vanligare med negativa möten. Som lärare kan man av än den ena än den andra orsaken få skällor av elevernas vårdnadshavare. Det verkar som om uppskattningen för olika yrkeskårer minskat då folk i yttrandefrihetens namn tycker sig ha rätt att agera på ett sätt som står i strid med bättre vetande.

De sociala medierna har gett oss helt nya mötesplatser. I bästa fall fungerar de som en plats där man kan ge positiv respons och i värsta fall som en plats för systematiska trakasserier. I sociala medier är det lätt att mobba och orsakerna kan vara överraskande.

Man kan förbereda sig inför dessa möten och träna upp sig, särskilt med tanke på hur man ska komma tillrätta med besvärliga personer. I sådana fall är det bra med i förväg överenskomna rutiner och chefernas stöd har en oerhörd betydelse. Man kan också förbereda sig på situationer som dyker upp på sociala medier. Det är bra om arbetsplatsen har spelregler som säger vad man ska reagera på, hur man ska reagera och vem som ska reagera.

I jobbet har vi alla också positiva möten, som bär oss. Det lönar sig att slå vakt om och ordna positiva möten för de ger oss styrka så att vi orkar ta oss igenom också de svåra situationerna.

Rauno Hanhela

redaktionsrådets ordförande

rauno.hanhela@ttk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.