Oikeudet ja velvolli­suudet työ­suhteessa

Seppo Koskinen, Vesa Ullakonoja, Edita 2016
Teos on opas työsuhteen osapuolilta edellytetyistä pelisäännöistä työsuhteen koko keston aikana. Lue lisää

Onnistu esimiehenä

Pekka Järvinen, Sanoma Pro Oy 2016
12. painos vuonna 2016. Alun perin ilmestynyt vuonna 2001 ja matkan varrella… Lue lisää

Vuorovaikutus johtajan työssä

Pekka Isotalus, Hanna Rajalahti, Talentum 2017
Taitava vuorovaikutus on tehokasta ja tarkoituksenmukaista: se ei vie liikaa aikaa tai… Lue lisää

Moni­muotoisuus, yhden­vertaisuus ja tasa-arvo työ­yhteisössä

Päivi Rauramo (toim.), TTK 2016
Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto,… Lue lisää

Selviydy narsistista – Opas kiusaajasta vapau­tumiseen

Toni Hinkka, Ketterät Kirjat Oy 2016
140 000 suomalaista kokee olevansa kiusaamisen kohteena joka päivä työpaikallaan. Lue lisää

Työmotivaatio: innostusta, laatua ja tuottavuutta

Marjo Sinokki, Tietosanoma 2016
Kirjassa käsitellään työmotivaatioteoriat ja -käytännöt havainnollisesti sekä paneudutaan työmotivaation merkitykseen yksilön, työyhteisön… Lue lisää

Sosiaalialan työsuojelu ja -hyvinvointi

Virpi Fagerström, Asta Koivikko, Päivi Rauramo, TTK 2016
Laajasti sosiaalialaa käsittelevä työsuojelu- ja kehittämisopas sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Lue lisää

Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä

Asta Raami, Kustantamo S & S 2016
Teos käsittelee yleistajuisesti ja inspiroivasti intuitiivisen tiedon eri muotoja, ja siinä pohditaan… Lue lisää

Systeeminen konstellaatio – Ihmis­yhteisöjen näkymättömät voimat

Jani Roman, Books on Demand 2016
Ihmisyhteisöissä vaikuttavat voimat, joiden ymmärtäminen selittää, miksi syntyy konflikteja, miksi ihmisjoukot reagoivat… Lue lisää

Työyhteisö­viestinnällä hyvinvointia

Kari Rissa (toim.), TTK 2016
Työelämä muuttuu, viestintäteknologia ja digitaalisuus kehittyvät, työyhteisöviestintä etsii uutta suuntaa. Lue lisää

Työ@Elämä – Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteen­sovittamiseksi

Työterveyslaitos 2016
Työterveyslaitoksen julkaisemat verkkokirjat tarjoavat tietoa työelämän joustoista ja tapoja niiden toteuttamiseksi työpaikkojen… Lue lisää

Minäkö eläkkeelle?

Rauno Pääkkönen, TTK 2016
Eläkkeelle siirtyminen on iso elämänmuutos. Vuosikymmenten työssäolo loppuu ja sen tuomat elämänsisällöt… Lue lisää
Lisää julkaisuja